KA 3327, 168 white thermos

Thermos for suitable
coffee machine

CLATRONIC KA 3327
168 Clatronic KA

Colour: white
» more details

KA 3327, 168 white thermos


Thermos for suitable
coffee machine

CLATRONIC KA 3327
168 Clatronic KA

Colour: white


KA 3327, 168 white thermos


Thermos for suitable
coffee machine

CLATRONIC KA 3327
168 Clatronic KA

Colour: white